Markétina galerie

Čekání na další příspěvek si můžete krátit prohlížením skic, které na cestě vytvořila Máťa. A pozor, některé z nich zvládla kreslit i za jízdy, což je vzhledem k terénu dvojnásob obdivuhodné! 


Zuzka

Read more posts by this author.